Fungující služby

Lidé se sluchovým znevýhodněním

Tlumočení do znakového jazyka

www.snncr.cz

www.cun.cz/cs/

www.cun.cz/cs/

www.deaffriendly.cz/chci-tlumocnika

Sociální a právní poradna

www.tichysvet.cz/socialni-a-pravni-poradna

Jana Havlová janca.havlova@gmail.com

www.tamtam.cz

Facebooková skupina pro sluchově postižené

www.facebook.com/cds.pro.sluchove.postizene.brno

Lidé s mentálním znevýhodněním a jejich blízcí

Sociální a právní služby

www.spmpcr.cz

Lidé se zrakovým znevýhodněním

Digitální knihovna, navigace včetně plánování trasy a „vzdáleného asistenta“, sociálně právní poradna

www.sons.cz

Poradenství, rehabilitace

www.tyfloservis.cz

www.centrumpronevidome.cz, josef.konecny@polymer.cz

Osobní asistence

www.domovpromne.cz/osobni-asistence (Brno)

www.tyfloservis.cz

Lidé na vozíku

Sociální a právní poradenství

www.ligavozic.cz

www.pcfenix.cz

Osobní asistence

www.ligavozic.cz

www.domovpromne.cz/osobni-asistence/ (Brno)

Asistence na dálku

www.asistence.org/sluzba-socialni-rehabilitace-funguje-na-dalku/

Lidé s autismem a jejich blízcí

Podpora rodin s PAS – kam se můžete obracet o pomoc

Rozcestník

www.detiuplnku.cz

Odlehčovací služby, osobní asistence, diagnostika, včasná intervence, terapie

nautis.cz

Děti a mládež se zdravotním postižením a jejich blízcí

Odborné poradenství
arpzpd.cz

Lidé s duševním onemocněním

Pomoc lidem s duševním onemocněním v jejich vlastním prostředí
www.prah-brno.cz

Terénní týmy Centra duševního zdraví Brno a Jihomoravský kraj

Alzheimerova choroba

Online poradna péče o lidi s Alzheimerovou chorobou
www.kurzypece.cz

Vzácná onemocnění

Česká asociace vzácných onemocnění
www.vzacna-onemocneni.cz

 Pečující a pozůstalí

Pomoc pečujícím i pozůstalým (včetně pečujících o někoho v terminální fázi), psychická podpora, duchovní podpora
www.klarapomaha.cz

Zajištění ochranných pomůcek, telefonické povídání o nelehké současné situaci
www.uniepecujicich.cz

Pomoc pro pečující
www.sosdomacipece.cz

Neformální rodinní pečující
www.opus-lacrimosa.cz

Odlehčovací služba Dům pro Julii
dumprojulii.com

Krizové linky

Bílý kruh bezpečí, linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí, nonstop 116 006

Linka Eda, pro rodiny dětí se závažnou diagnózou či postižením  800 405 060
pondělí až pátek: 9:00 – 15:00
Chatová anonymní poradna elinka.internetporadna.cz

Dětská linka bezpečí  116 111
Chatová poradna, 9:00-21:00 www.linkabezpeci.cz

Modrá linka bezpečí  608 902 410
Chatová poradna, 12:00-21:00, www.chat.modralinka.cz

Infolinka Státního zdravotního ústavu 724 810 106
Informace v souvislosti s koronavirem 725 191 367

Psychoterapeuti

Terapeutická pomoc po telefonu
www.delamcomuzu.cz
Letáky ke stažení, vytištění a distribuci lidem, kteří nemají internet

Psychoterapeutická pomoc
www.psychoterapie.cz

Psychoterapeutická pomoc
www.terap.io

Duchovní podpora

Informace o duchovní a pastorační péči, kontakty na duchovní
www.vduchu.cz

Podpůrná skupina v době koronaviru přes Skype
www.nadoslech.cz

Mapa pečovatelských služeb

Kontakt na nejbližší pečovatelskou službu

www.mapapecovatelskychsluzeb.cz

Weby s aktuálními informacemi

Helpnet – informační portál pro osoby se specifickými potřebami
www.helpnet.cz

Pečuj doma – infromace pro pečující
www.pecujdoma.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
arpzpd.cz