Jak současná situace dopadá na lidi s různým znevýhodněním

Opatření ohledně šíření koronaviru nedopadají na všechny stejně. V České republice žije kolem jednoho milionu osob se zdravotním znevýhodněním, z toho je většina ve starším věku. Tato znevýhodnění dostávají v době pandemie nové kontury, mnohá z nich se zvýznamňují a přinášejí problémy nejen v mobilitě, ale i v komunikaci. Jedním z opatřeních, které na tyto skupiny obyvatel často velmi dopadají, je sociální odstup, který znesnadňuje zprostředkování spontánní pomoci. Ačkoli se jedná o důležitý aspekt, který zamezuje nekontrolovatelnému šíření nemoci, neměli bychom zůstávat vůči svému okolí neteční, ale všímat si, zda někdo nepotřebuje pomoct. Ať už je to starší osoba, nevidomý člověk, či kdokoli další, který v danou chvíli ocení pomoc druhého.

Roušky znesnadňují komunikaci mnohým lidem se sluchovým znevýhodněním, kteří jsou jinak zvyklí spoléhat se na odezírání ze rtů, znesnadňuje i komunikaci ve znakovém jazyce, jehož je mimika obličeje součástí.

Pro mnoho lidí s poruchou autistického spektra současná opatření znamenají nabourání denní rutiny, která je pro ně přitom zásadní. Nošení roušek často přestavuje cizorodý prvek, který člověk s autismem nemusí snadno přijímat.

Je proto důležité si uvědomit, že ne každé nedodržování přísných opatření je zlá vůle či ignorantství, ale že pro některé lidi je to zkrátka obtížnější než pro jiné. A ani naše vlastní dodržování pravidel by nemělo vést k přehlížení ostatních.